You are here:   User Profile
Register   |  Login
Profile Avatar
39253502376
41 Fairview Street
Gnotuk, VIC 3260
Australia
(03) 5361 5917 http://q2a.sydt.com.tw/index.php?qa=user&qa_1=chiveharp81 *******
در حکم ۳ نفره هم هر شخص به صورت منفرد،برای خود بازی می کند و بردن بازی،با برنده شدن ۷ دست انجام می شود. فقط باید در بازی ۳ نفره یک کارت ۲ را بیرون گذاشت تا طرفین بتوانند کارت ها را تقسیم بر ۳ کنند. طبق معمول بازی های قبلی حاکم را تعیین میکنید و سپس بعد از تعیین حکم شروع به بازی میکنید در نهایت هر کس ۷ بازی کامل را برنده شده باشد روی برد است. این حالت از حکم،به ندرت اتفاق می افتد و مثل حکم ۳ نفره،هر بازیکن به نفع خود،بازی میکند. فقط یک تفاوت با حکم ۳ نفره دارد که بجای یک کارت با خال۲،باید ۲ عدد از خال های ۲ را کنار گذاشت. در صورتی که بازی تشکیل شده باشد از ۲ تیم ۳ نفره باشد،دسته ورق،توسط هر دو نفر هم تیمی های حاکم،کوپ می شود. اگر بازی متشکل از ۳ تیم ۲ نفره باشد،دسته ورق،یکبار توسط هم تیمی حاکم و یکبار توسط یکی از اعضا تیم سوم،کوپ می شود. پس از کوپ کردن کامل دسته ورق،دست دادن آغاز میشود.به هر نفر،۸ ورق می رسد که در ۲ سری ۴ تایی توزیع می شود.طبق معمول،بردن بازی با گرفتن ۷ دست انجام میشود.

الگوریتم هایی که می توانند شرایط واقعی بازی را برای شما تداعی کنند و حتی در بازی انفجار با تولید ضریب هایی بالا تر به مراتب شرایط برای رسیدن به سود های میلیونی فراهم می شود. برگ برنده بعدی شما برای فعالیت در بخش کازینو این سایت کاربران حرفه ای می باشد که در بازی شاهد هستید. بدون شک این کاربران می توانند برای شما چیزی فراتر از یک فرصت را برقرار کنند. این بازی های همه بازی های واقعی می باشند که شما با کاربران رو در رو به شرط بندی می پردازید پس می بینید که می توان به مراتب برداشت های بهتری را از بازی در اختیار داشته باشید. اگر توجه داشته باشید تا به اینجای کار بار ها در مورد شرایط ویژه این وب سایت سخت به میان آوردیم ولی خب دریغ از این که دلیل قانع کننده برای آن در دسترس قرار بگیرد! اما در ادامه می خواهیم با بررسی برخی از امکانات سایت این موضوع را برای شما اثبات کنیم که با کلیک بر روی "گرینه ورود به وب سایت" می توانید مستقیما به سایتی معتبر منتقل شوید.

بی شک یکی از ملاک هایی که باعث جذب افراد به سایت های شرط بندی می شود، هدایا و بونوس هاس رایگانی است که در دسرس افراد قرار می گیرد. امروزه به دلیل محبوبیت بالای بازی های کازینو، سایت های شرط بندی مختلفی وآرد این بازار شده اند. برخی از این سایت های از جمله سایت یاس بت ، یکسری تخفیف ها و بونوس هایی را برای افراد در نظر گرفته است که شما می توانید با استفاده کردن از این سایت، بونوس رایگان نیز در یافت کنید. اما بونوس رایگان در این سایت ! در این مقاله قصد داریم شما را بیشتر با بونوس های رایگان در این سایت آشنا کنیم. قبل پرداختن به بونوس های رایگان در این سایت ، بهتر است کمی راجب بونوس بحث کنیم. بونوس یا همان "بانس" به معنای هدیه و جایزه می باشد. بونوس هدیه یکی از ملاک هایی است که تمامی افراد قبل از انتخاب سایت شرط بندی، به آن توجه می کنند. بونوس رایگان در انواع مختلفی وجود دارد که در اینجا مختصر توضیع خواهیم داد.

به طور کلی طبق چیزی که گفتیم قوانین بازی در حکم هایی با تعداد غیر از ۴ نفر،مانند حکم ۴ نفره اند ولی در بعضی از قوانین جزئی باهم فرق دارند که توضیح خواهیم داد.

تقلب در این بازی به چند صورت انجام میشود که ما برای شما لیست کرده ایم و می توانید با تمرین و تکرار به راحتی یاد بگیرید. مثلا اگه سر خود را خاراندید، همتیمی متوجه شود که باید گشنیز بازی کند.و یا اگر حالت خمیازه به خود گرفتید بداند که باید با دل ادامه دهد،. یا یکسری رمز ها بین خود تعیین کنید که طی بازی آنها را به زبان بیاورید حرکت دست تعیین کنید و با هم هماهنگ باشید. ترتیب کارت های هر خال ۲ (کم درجه ترین خال)، ۳، ۴… ۱۰، سرباز، بیبی، شاه، تک . بهطور کلی هیچ خالی بر یکدیگر برتری خاصی ندارند. ولی بعد از اینکه توسط حاکم خال حکم تعیین می شود کارت هایی حاوی حکم برتری بیشتری نسبت به بقیه خال ها دارند و غالب تر شناخته و در نظر گرفته میشود. خال حکم در ابتدای هر دور بازی توسط فردی که در مقام حاکم آن دور نشسته است، تعیین میشود.